Ta sykkelen til jobb!

Et av de største problemene i byer er lokal luftforurensing og rushtrafikk. Mye av dette kan løses ved at flere folk tar sykkelen fremfor bilen. Ikke bare hjelper det på det lokale klimaet, men du får også trim i hverdagen. Norske byer har etterhvert fått god infrastruktur for syklister.

25 Apr 2019